SMIG Faktura – Användarvillkor

SMIG Faktura är det enkla och trygga alternativet att handla på nätet.

Generella användarvillkor

Genom att nyttja SMIG Faktura godkänner du Smooth Internet Group AB:s (556918-4129), Skeppsbron 7, 211 20, Malmö), villkor som de framgår nedan samt de köpevillkor som framgår i ”Informationsfönstret” från säljarens sidfot. I och med att du anger eller efterfrågar information börjar du använda SMIG Faktura. Därigenom har du även godkänt vår behandling av dina personuppgifter, inklusive möjligheten för oss att överföra uppgifterna till tredje part eller för behandling utanför EU/EES-området.

Identifiering och kreditprövning

I samband med att du väljer att betala din beställning ombeds du uppge bland annat ditt personnummer. Genom att ange informationen i SMIG Faktura görs en kreditprövning. Detta i syfte att säkerställa din identitet och för att vi ska kunna presentera tillgängliga betalsätt. För att få handla mot faktura behöver du vara över 18 år, vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs i samband med användandet av SMIG Faktura. Kreditprövningen kan i vissa fall innebära att en kreditupplysning tas. Du blir i sådana fall meddelad detta antingen via e-post eller brevledes. Kreditupplysningen sköts via Creditsafe och är inget som belastar när man ansöker om kredit hos kreditinstitut.

Smooth Internet Group AB förbehåller sig rätten att utföra stickprovskontroller för att säkerställa fakturans korrekthet samt äkthet. Detta kan till exempel ske genom telefonsamtal, legitimationskontroller.

Personuppgifter

Vid genomförande av köp med SMIG Faktura som betalningsförmedlare kommer Smooth Internet Group att hantera dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.

Betalning och avgifter

SMIG Faktura kommer att presentera de betalningsalternativ som kan erbjudas dig baserat på dels den information vi mottagit samt de betalningsalternativ butiken markerat aktiva. Exempel på betalningsalternativ är faktura. Smooth Internet Group AB debiterar en avgift gentemot konsument för faktura. Vid utebliven betalning tillkommer lagstadgad påminnelse-/förseningsavgift (f.n. 60 SEK) samt dröjsmålsränta om 2% per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

Användning

Smooth Internet Group AB är innehavare av samtliga rättigheter till SMIG Faktura. Som användare av SMIG Faktura får du bara använda tjänsten på avsett sätt för att genomföra köp, tills vidare och i enlighet med gällande Villkor. Om du väljer att lagra dina uppgifter för specifik enhet kommer din information att automatisk ifyllas efter det att du angett personnummer, e-postadress och postnummer.

Cookies

Smooth Internet Group AB använder inte cookies på Säljarens webbsida.

Uppdatering av villkor

Smooth Internet Group AB förbehåller sig rätten att uppdatera villkoren. Villkoren och tjänsten förbättras kontinuerligt. Det är därför viktigt att vid varje köptillfälle läsa villkoren.

Ångerrätt / Återköp / Reklamation

Enligt distans- och hemförsäljningslagen har du alltid minst 14 dagar på dig att ångra ett köp eller reklamera en vara*. Självklart tar vi på Smooth Internet Group AB hänsyn till detta. Det är viktigt att du kontaktar butiken du köpt varan av med din reklamation och flyttar fram förfallodatumet på din faktura genom att kontakta Smooth Internet Group’s kundtjänst.

Observera att återbetalningar tar vanligtvis 7 arbetsdagar, men kan ta upp till 30 arbetsdagar.Du kan flytta förfallodatumet med15 dagar på fakturor som inte har förfallit.

Kom ihåg att det fortfarande kan finnas porto-, retur-, och fakturaavgifter kvar som du skall betala även om du ångrar ditt köp enligt butikens köpevillkor.

Tvist m.m.

Utöver vad som följer ovan villkor eller tvingande konsumenträttslig lagstiftning kan inte Smooth Internet Group AB i något fall ansvara för skada som direkt eller indirekt orsakats av användandet av SMIG Faktura. Svensk rätt tillämpas och eventuella tvister skall hanteras av allmän domstol.

Överlåtelse

Smooth Internet Group AB äger rätten att överlåta, belåna eller pantsätta fordran mot kund till annan. Kund (du) äger inte, utan Smooth Internet Group skriftliga medgivande, rätt att överföra sina skyldigheter eller rättigheter enligt avtalet på annan part.

Smooth Internet Group AB
Organisationsnummer: 556936-4325
Telefonnummer: 0221-37 67 47
Email: kundservice@smig.se
Webb: www.smig.se

* Gäller ej för alla varor och tjänster, t.ex. flygresor, evenemang och specialtillverkade varor. Ångerrätten avser endast köp för dig som privatperson och gäller ej dig som gjort köp i egenskap av företag.
Version: SE1.000.5855.2